Press "Enter" to skip to content

카테고리 : “EXO”

[DIAGEO presents] SUHO 수호 X DRINKiQ ‘Savour Every Moment’ MV Behind The Scenes

"Savour Every Moment"라는 제목의 이번 노래는 자연에서 영감을 받은 소리들과 바에서 만나볼 수 있는 친숙한 소리를 블렌딩해서 제작했습니다. 가사에도 우리가 천천히, 모든 순간을 선명하게 기억하고…

“심장 단단히 붙잡고 오세요!” ㅣ AUDIENCE REACTION FILM LYNK-POP: THE VR CONCERT KAI

〈LYNK-POP: THE VR CONCERT KAI〉 “심장 단단히 붙잡고 오세요!” 링팝 : 더 브이알콘서트 카이 현장 AUDIENCE REACTION FILM 🔥 🎫 https://megabox.co.kr/kai_vr KAI Official https://www.youtube.com/weareoneEXO https://www.youtube.com/KAIyoutube…

너무 큰 행복인 거 같습니다…🤍 | CHANYEOL FANCON TOUR “THE ETERNITY” in TAIPEI, HONG...

CHANYEOL Official https://www.youtube.com/weareoneEXO https://www.facebook.com/weareoneEXO https://www.instagram.com/weareone.exo Tweets by weareoneEXO https://www.tiktok.com/@weareone.exo_official #CHANYEOL #찬열 #THE_ETERNITY

??

SEHUN Official https://www.youtube.com/weareoneEXO https://www.facebook.com/weareoneEXO https://www.instagram.com/weareone.exo Tweets by weareoneEXO https://www.tiktok.com/@weareone.exo_official #SEHUN #세훈 #EXO #엑소 #weareoneEXO #세훈_물음표 #sehun_questionmark